13 Oktober 2019 As Christene is ons Geroep om lewens te leef wat anders is as dit wat kultuur van ons verwag, tog is dit moeilik om te leef sonder […]

Agtergrond Musiek 2: Kultuur


13 Oktober 2019 Hebreërs 2:6 – ‘Inteendeel, iemand het êrens getuig en gesê: “Wat is ‘n mens dat U aan hom dink,’n mensekind dat U na hom omsien?’ Download MP3 […]

Dertien Maal Beter 2