Paasfees


21 April 2019 Jesus se opstanding getuig van die nuwe lewe wat daar is in Hom.  Nie net is ons sonde vergewe as gevolg van sy kruisiging nie, maar skenk […]

Opstanding Sondag


19 April 2019 Ds. Petrie Spies deel met ons die goeie nuus oor die kruis van Jesus Christus. In die kruis vind ons vergifnis, genesing en vryheid. Download MP3

Goeie Vrydag


1 April 2018 Jesus het hard uitgeroep: “Vader, in u hande gee Ek my gees oor.” Na hierdie woorde het Hy die laaste asem uitgeblaas. – Lukas 23:46 Download MP3 […]

Die Laaste Ure van Jesus 6
27 Maart 2016 Ds. Jacob Maree se boodskap op Opstanding Sondag. Download MP3

Paassondag


25 Maart 2016 Johannes 16: Die kruis kom transformeer en dit kan jou lewe ook transformeer! Download MP3

Goeie Vrydag20 Maart 2016 Johannes 12 vanaf vers 12 – Paasnaweek in Jerusalem Download MP3

Palmsondag3 April 2015 Jesus is die Lewe en die Lig vir die wêreld en sonder Hom is ons sonder lig en sonder lewe. As gevolg van wat Jesus gedoen het […]

Lewe in die Lig (Goeie Vrydag)20 April 2014 Ds. Petrie Spies se boodskap op Opstanding Sondag

Paas Sondag