Gehoorsaamheid


8 September 2019 Jona word vandag onthou vir die Vis waarin hy drie dae spandeer het, maar sy verhaal kon baie anders uitgespeel het, as hy ander besluite gemaak het. […]

Halftyd met Legendes 2: Jona


1 September 2019 Simson was ʼn man wat sy lewe laat lei het deur dit wat hy sien en wat hy op ʼn oomblik wil hê. Hy was ʼn man […]

Halftyd met Legendes 1: Simson


11 November 2018 Efesiërs 3:20 “Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom […]

Hoe Lewe Mens Saam met die Here 24 November 2018 Heb 13:21: “Mag God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle Sy wil kan doen. Mag Hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring […]

Hoe Lewe Mens Saam met die Here? 1


9 September 2018 Indien ons wil staan in hierdie kultuur en n verskil maak, is dit belangrik dat ons die dilemma oor aanbidding in ons eie harte sal uitsorteer. Ons […]

Daniël 2: Die Dilemma oor Aanbidding


26 Augustus 2018 God beplan vir ons meer as net doodgewone lewens. Hy het groot koninkryksdinge in gedagte vir jou en my, en hy wil hê dat ons ons gemakzones […]

God Bestem Ons vir Goeie Dinge

18 Februarie 2018 Die rede hoekom ons ʼn lewe moet leef wat anders lyk en ʼn verduideliking eis is die koninkryk. Die verduideliking wat ons moet gee hoekom ons lewe […]

Reset 5: Koninkryk Ingesteldheid30 Julie 2017 Ester 4:14 “As jy nóú swyg en daar kom van ‘n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie […]

Ester – Van niks tot iets


9 Julie 2017 Heb 11:7 Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy […]

Noag


15 Januarie 2017 Almal het al foute gemaak in hulle lewe en die foute bring ons waar ons nou is. Niemand kan teruggaan in hulle lewe om die foute te […]

Moses – Ds Petrie Spies
4 September 2016 Gewoonlik wanneer mense hulleself in oorweldigende omstandighede bevind, is dit vir hulle maklik om te bid en die Here te vra vir hulp.  Maar wat sal gebeur […]

Oorweldig 4 – Groter storie


24 Julie 2016 2 Timoteus 2:4 “No soldier gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to please the one who enlisted him.” (ESV) Download MP3 Raamwerk

Fokus/Visie – Week 15 Junie 2016 Handelinge 5:29: Peter and the other apostles replied: “We must obey God rather than human beings”! Download MP3 Raamwerk Kleingroep Notas

BOLD 3: Bold Gehoorsaamheid


24 April 2016 Hierdie is die derde preek van die reeks. Kyk uit vir die volgende preek. Johannes 1:39: “Hy sê toe vir hulle: “Kom saam, dan sal julle sien.” […]

Dissipelskap Week 3


3 April 2016 Handelinge 13:22: Nadat God hom van sy amp onthef het, het Hy Dawid as koning oor hulle aangestel. Van hom het God gesê: ‘Ek het in Dawid […]

Dawid se verhouding met God21 Februarie 2016 Galasiërs 2:20:  “Nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek […]

Volg die Meester Week 3: Twee Nature28 Junie 2015 Matteus 7:24 Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op rots gebou het.

Abnormale Gehoorsaamheid14 Junie 2015 Wil jy suksesvol wees? Aan wie se standaarde wil jy suksesvol wees? Volgens die Bybel beteken sukses om te weet wat die Bybel sê en te doen […]

Hoe om suksesvol te wees


26 Oktober 2014 Openbaring 2:8-11 Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak […]

Geanker in Christus 4


12 Januarie 2014 Genesis 12:1 – Die Here het vir Abram gesê: “Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat […]

Gister, Eergister 818 Augustus 2013 1 Samuel 15:22 – Maar Samuel antwoord: “Is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter […]

Gehoorsaamheid


28 Julie 2013 Psalm 16:11 – U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is. >

Gehoorsaamheid 2


21 Julie 2013 Psalm 16:11 – U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is.

Gehoorsaamheid 1