Gebed


17 Maart 2019 Paulus sluit sy opsomming oor die wapenrusting af met: “Doen dit alles biddend…” Hoe belangrik is gebed in die wapenrusting en watter effek het dit vir ons […]

Dress Up Afsluiting: Gebed


25 November 2018 Een van die beginsels wat die Bybel inhou, is die van saai en oes. Soms voel dit of ons saai en saai, maar nooit oes nie, en […]

Saai en Oes


25 November 2018 “Verder sê Hy vir hulle: “Sê nou een van julle het ‘n vriend, en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en jy […]

Hoe Lewe Mens Saam met die Here 411 Februarie 2018 Dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om Sy wil uit te voer. Filipense 2:13 Download MP3 Raamwerk

Die Goeie Nuus oor Gebed 3


28 Januarie 2019 “Die huis van My Vader moet ‘n huis van gebed wees.” – Matt 21:13 Download MP3 Raamwerk

Die Goeie Nuus oor Gebed 2


21 Januarie 2018 “Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle”. – 1 Petrus 5:7 Download MP3

Die Goeie Nuus oor Gebed 110 September 2017 Hebreërs 5:7 – Gedurende sy aardse lewe het Hy aan God, wat Hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer met harde geroep en met […]

Die Everest van die Bybel 4


27 Augustus 2017 Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.  En die vrede van God wat […]

Die Everest van die Bybel 3


20 Augustus 2017 Johannes 17: 1-5 Nadat Jesus dit gesê het, het Hy na die hemel toe opgekyk en gesê: “Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u Seun, sodat die […]

Die Everest van die Bybel 213 Augustus 2017 Johannes 17:1-5 Nadat Jesus dit gesê het, het Hy na die hemel toe opgekyk en gesê: “Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u Seun, sodat die Seun […]

Die Everest van die Bybel 1


23 April 2017 Judas 1:20 – “Ons moet voortgaan om ons geestelike lewens uit te bou. Ons moet geestelik bly groei. ‘n Mens groei geestelik wanneer jy in die gees bid.” […]

Waarom moet ons Bid 2


23 April 2017 Judas 1:20 “Ons moet voortgaan om ons geestelike lewens uit te bou. Ons moet geestelik bly groei. ‘n Mens groei geestelik wanneer jy in die gees bid.” […]

Waarom moet ons bid 1?9 April 2017 Ons gebede sê baie oor wat vir ons belangrik is, en as Christine moet ons prioriteite anders lyk as die res van die wêreld.

Waaroor bid jy?


4 September 2016 Gewoonlik wanneer mense hulleself in oorweldigende omstandighede bevind, is dit vir hulle maklik om te bid en die Here te vra vir hulp.  Maar wat sal gebeur […]

Oorweldig 4 – Groter storie


29 Mei 2016 Handelinge 4:31:  “En nadat hulle ’n smeekbede gedoen het, is die plek waarin hulle bymekaar was, geskud; en hulle is almal sonder uitsondering met die heilige gees […]

BOLD 2: Bold Gebed22 November 2015 Jesaja 65:24: Voor hulle nog roep, sal Ek antwoord, terwyl hulle nog praat, sal Ek hulle gebed verhoor. Download MP3 Download Raamwerk

Word sterker no 6: Dankbaareid


15 November 2015 Psalm 119:105: U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Download MP3 Download Raamwerk

Word sterker no 5: Bid Woord


8 November 2015 Matteus 7:7-8: Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, 8want elkeen wat vra, ontvang; en […]

Word sterker no 4: Versorg self1 November 2015 Daniël 12:3 Hulle wat ander mense leer, sal skitter soos die naghemel. Dié wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter soos […]

Word sterker no 3: – Versorg ander


25 Oktober 2015 Jesaja 1:18 Kom Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here: Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. […]

Word sterker 2: Word skoner


18 Oktober 2015 In God se teenwoordigheid is waar ons lewe verander en waar ons meer en meer soos Jesus word. Dit is nodig dat ons oor en oor in […]

Word sterker 1: In Sy Teenwoordigheid21 Junie 2015 Romeine 15:30: “Ek versoek julle dan dringend, broers, in die Naam van ons Here Jesus Christus en op grond van die liefde wat van die Heilige Gees […]

Gebed


26 April 2015 Lukas 1:13 …maar die engel sê vir hom: “Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou, Elisabet, sal aan jou ‘n seun skenk, […]

Rots van Rotse 3: God luister na gebede


8 Februarie 2015 Handelinge 4:29 – En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig.

SOOS Week 2 (Aand): Gebed22 September 1 Kronieke 4:10 – Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde: “Stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming […]

Jabez Gebed


15 September 2013 Markus 1:35Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het Hy opgestaan en buitentoe gegaan na ‘n eensame plek en daar gebid.

Gebed 4


15 September 2013 Matteus 6:9 – So moet julle bid: “Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word…

Gebed 38 September 2103 Jakobus 5:16 – Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking.

Gebed 2


1 September 2013 Lukas 11:1 – Jesus was êrens op ‘n plek besig om te bid. Toe Hy klaar was, sê een van sy dissipels vir Hom: “Here, leer ons […]

Gebed 1