Wat ons Glo


 • Ten opsigte van Bybelse leringe is ons nie leerstellig van aard nie. Ons gemeente het geen Gereformeerde, Calvinistiese en/of Pinkster, charismatiese inslag nie. Ons fokus daarop om Christelik-Evangelies te wees.
 • Ons onderskryf die Bybelse leer van die Drie-Eenheid – Vader, Seun en Heilige Gees
 • God:

  • God is die Skepper en Heerser van die heelal. Hy bestaan van alle ewigheid af in drie persone: die Vader, Seun en Heilige Gees. Hierdie drie is gelyk en een God.
  • Genesis 1:1, 26, 27, 3:22; Psalm 90:2; Matteus 28:19, 1 Petrus 1:2; 2 Korintiërs 13-14
 • Jesus

  • Jesus Christus is die Seun van God. Hy bestaan van alle ewigheid af saam met God en is gelyk met die Vader. Hy is deur die Heilige Gees verwek in die maagd, Maria. Hy het ʼn sondelose, menslike lewe geleef en Homself as ʼn perfekte offer gegee vir die sonde van alle mense deur aan ʼn kruis te sterf. Hy het opgestaan uit die dood na drie dae om sy krag en mag oor sonde en die dood te demonstreer. Jesus het ʼn volmaakte verlossing bewerk en Hy is die enigste weg na die Vader toe. Hy het opgevaar na die hemel en sal weer terugkom om as Koning van Konings en Here van Here te regeer. Jesus is die Hoof van die kerk
  • Matteus 1:18, 20-23; Jesaja 9:6; Johannes 1:1-5;, 14:10-30, Hebreërs 4:14-15; 1 Korintiërs 15:3-4; Romeine 1:3-4; Handelinge 1:9-11; 1 Timoteus 6:14-15; Titus 2:13; Johannes 1:1; Efesiërs 1:22-23; Lukas 1:35
 • Heilige Gees

  • Die Heilige Gees is gelyk met die Vader en die Seun. Hy is ʼn Persoon en is teenwoordig in die wêreld om mense bewus te maak van hulle behoefte aan Jesus Christus. Hy leef ook in elke gelowige vanaf die oomblik van verlossing. Hy voorsien die Christen met krag om te lewe , om geestelike waarhede te verstaan en voorsien leiding om reg te lewe. Die Christen soek daagliks om onder sy beheer te leef.
  • 2 Korintiërs 3:17-18; Johannes 16:7-13, 14:16-17, Handelinge 1:8, 1 Korintiërs 2:12, 3:15; Efesiërs 1:13; Galasiërs 5:25; Efesiërs 5:18; Johannes 6:44; 12:32;
 • Die Bybel

  • Die Bybel (al 66 boeke in die Bybel) is die Woord van God vir alle mense. Dit is deur mense geskryf onder die bonatuurlike leiding van die Heilige Gees. God openbaar Homself en sy wil vir ons deur sy Woord.
  • 2 Timoteus 3:16-17; 2 Petrus 1:20-21; 2 Timoteus 1:13; Psalm 119:105, 160; Psalm 12:6; Spreuke 30:5
 • Verlossing

  • Verlossing is ʼn geskenk van God indien jy dit aanvaar. Ons kan nooit ons sonde uitwis deur self te verbeter of deur goeie werke nie. Dit gebeur net deur jou vertroue in Jesus Christus te plaas as God se offer van vergifnis sodat jy gered kan word van sonde se straf. Die ewige lewe begin die oomblik as jy Jesus Christus ontvang in jou lewe in deur geloof. Verlossing is net verkrygbaar deur Jesus Christus. Die Heilige Gees bewerk hierdie wedergeboorte en is die Een wat ons nuut maak.
  • Romeine 6:23; Efesiërs 2:8-9; Johannes 14:6, 1:12, Titus 3:5; Galasiërs 3:26; Romeine 5:1; 1 Johannes 5:12; Johannes 3:3-7; 2 Korintiërs 5:17
 • Die Mens

  • Die mens in na die beeld van God gemaak as die opperste voorwerp van God se skepping. God het die mens ontwerp om verhouding met Hom te hê, maar die mens het verwyderd geraak van God deur ongehoorsaamheid. Ons word almal in sonde gebore met ʼn sondige natuur en kies om teen God te sondig. Ons het nie die vermoë om weer ʼn regte verhouding met God te bou deur ons eie pogings nie.
  • Genesis 1:27; Psalm 8:3-6; Jesaja 53:6; Romeine 3:23, Kolossense 1:21; Jesaja 59:1-2
 • Ewigheid

  • Jy is geskep om vir alle ewigheid te bestaan. Ons glo dat die ewigheid in een van twee plekke spandeer sal word: vir ewig geskei van God as gevolg van sonde of in verhouding met God as gevolg van vergifnis en verlossing. Wanneer jy dood gaan, sal die ewigheid of in die hemel of in die hel deurbring. ʼn ewige skeiding vind plaas in die hel. ʼn Ewige verhouding met God vind plaas in die hemel.
  • Johannes 3:16; 1 Johannes 2:25; Romeine 6:23; Openbaring 20:15
 • Kerk

  • Die kerk bestaan uit gelowiges en moet volgens Bybelse riglyne funksioneer. Die Bybel het die hoogste gesag in gelowiges se lewe en geen ander geskrif is op gelyke vlak met die Bybel nie. Jesus Christus is die Hoof van die kerk en die kerk is sy liggaam en verteenwoordiging op aarde. Ons glo in die doop van gelowiges na bekering alhoewel ons dit nie as ʼn vereiste vir lidmaatskap sien nie. Ons glo dat die doop en nagmaal slegs aan gelowiges mag bedien word. Die Heilige Gees bekragtig mense in sy kerk vir dienswerk verryk die gemeente en gelowiges met gawes vir hierdie taak.
  • Romeine 12:6-8; 1 Korintiërs 12; Efesiërs 4:11-13