Volg die Meester


13 Maart 2016 Hierdie is die sesde studie in die reeks. Gebruik die notas as riglyn om jou as groepleier te help om die gesprek binne julle groep te fasiliteer. […]

Kleingroep Week 6


13 Maart 2016 “Jesus sê vir hulle: “Is die rede waarom julle dwaal, nie juis dat julle nie die Skrif ken nie en ook nie die krag van God nie?” […]

Volg die Meester Week 6: 5×5 Beginsel
6 Maart 2016 Hierdie is die vyfde studie in die reeks. Gebruik die notas as riglyn om jou as groepleier te help om die gesprek binne julle groep te fasiliteer. […]

Kleingroep Week 5


28 Februarie 2016 Hierdie is die vierde studie in die reeks. Gebruik die notas as riglyn om jou as groepleier te help om die gesprek binne julle groep te fasiliteer. […]

Kleingroep Week 4
21 Februarie 2016 Galasiërs 2:20:  “Nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek […]

Volg die Meester Week 3: Twee Nature


21 Februarie 2016 Hierdie is die derde studie in die reeks. Gebruik die notas as riglyn om jou as groepleier te help om die gesprek binne julle groep te fasiliteer. […]

Kleingroep Week 3


14 Februarie 2016 Hierdie is die tweede studie in die reeks. Gebruik die notas as riglyn om jou as groepleier te help om die gesprek binne julle groep te fasiliteer. […]

Kleingroep Week 214 Februarie 2016 1 Petrus 2:9 Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die […]

Volg die Meester Week 2: Een Liggaam


7 Februarie 2016 Kolossense 2:6-7: “Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, 7in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in […]

Volg die Meester Week 1: Christus in Jou


7 Februarie 2016 Hierdie is die eerste studie in die reeks. Gebruik die video om die gesprek binne julle kleingroep te fasiliteer of laai die notas af as ‘n riglyn […]

Kleingroep Week 1