Rots van die Rotse Preke
17 Mei 2015 Lukas 5:5 “Meneer,” antwoord Simon, “ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi.”

Rots van Rotse 6: Op U Woord10 Mei 2015 Lukas 8:1-3 “…en daarby ‘n aantal vroue wat van bose geeste en siektes genees was. Daar was Maria, bekend as Magdalena, uit wie sewe bose geeste uitgegaan […]

Rots van Rotse 5: Jesus ag vrouens


3 Mei 2015 Lukas 2:49 Maar Hy antwoord hulle: “Waarom het u na My gesoek? Het u nie geweet dat Ek in die huis van my Vader moet wees nie?”

Rots van Rotse 4: Jesus se kinderdae


26 April 2015 Lukas 1:13 …maar die engel sê vir hom: “Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou, Elisabet, sal aan jou ‘n seun skenk, […]

Rots van Rotse 3: God luister na gebede