Willie de Beer


14 Februarie 2016 Hierdie is die tweede studie in die reeks. Gebruik die notas as riglyn om jou as groepleier te help om die gesprek binne julle groep te fasiliteer. […]

Kleingroep Week 2


14 Februarie 2016 1 Petrus 2:9 Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die […]

Volg die Meester Week 2: Een Liggaam