Willie de Beer


21 Augustus 2016 Johannes 10:10 ‘n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Download MP3 Raamwerk

Ankers 2: Wen ‘n Goue medalje!


21 Augustus 2016 Oorweldig jou omstandighed jou soms? Daniël 3: 16-18:  “Sadrag, Mesag en Abednego het koning Nebukadnesar geantwoord: “Ons ag dit nie nodig om u hierop te antwoord nie.  […]

Oorweldig 2 – Identiteit en Voorneme


14 Augustus 2016 Matteus 7:24 Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. […]

Wat Is jou ANKER?14 Augustus 2016 Oorweldig jou omstandighed jou soms? Hoe dink God oor jou binne in jou omstandighede? Hand 16:25 Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en […]

Oorweldig 1 – OMSTANDIGHEDE


7 Augustus 2016 Lukas 19:1-10: Hy hardloop toe vooruit en klim in ‘n wildevyeboom om Jesus te kan sien, want Hy sou daar verbygaan. Download MP3 Raamwerk

In die Voetstappe van Jesus 7


7 Augustus 2016 Jesus het gesê die opsomming van die Bybel en ʼn verhouding met Hom, is om God met alles in ons lief te hê en ander mense soos […]

Fokus Week 3Die Verlore Seun se Verlore Broer Hierdie kursus word nie tans aangebied nie. In hierdie kursus leer jou hoe om van ‘n wettiese godsdiens oor te beweeg na ‘n lewende […]

Die verlore seun se Verlore Broer


Effective parenting Hierdie kursus word nie tans aangebied nie. Vir enige navrae skakel gerus die kerkkantoor by 051-4511017

Effective parenting


Woman of Peace Hierdie kursus word nie tans aangebied nie. Hierdie verrykende kursus word aangebied vir alle vroue wat begeer dat hulle vrede nie meer sal afhang van hulle omstandighede […]

Woman of Peace31 Julie 2016 Lukas 10:25-37 – 27: Hy antwoord: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag […]

Vlenter Mens- Wil jou moed op gee


31 Julie 2016 Matteus 28:18 – Then Jesus came to them and said, “All authority in heaven and on earth has been given to me”. Download MP3 Raamwerk

Fokus/Visie Week 2
24 Julie 2016 2 Timoteus 2:4 “No soldier gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to please the one who enlisted him.” (ESV) Download MP3 Raamwerk

Fokus/Visie – Week 110 Julie 2016 Efesiërs 2:5: “Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!” […]

Labels 4: Lewend26 Junie 2016 Maak nie saak dat iemand jou nie in die verlede gekies het nie of jou verwerp het nie. Dit is nie ‘n label wat jy hoef saam […]

Labels 2: Gekies


19 Junie 2016 Psalm 23:1-6 “Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde.Hy bring my by waters waar daar vrede is.” […]

Name van God – Jehovah Roeh


19 Junie 2016 Ons almal word op een of ander manier gedefinieer – of deur onsself of deur ander. Ons as Christene moet weet dat wat God oor ons sê […]

Labels 1: Kind19 Junie 2016 Genesis 22:14 – Toe noem Abraham die plek: “Die Here voorsien.” Daar word nou nog gesê: “Op die berg van die Here word voorsien. Download MP3

Abraham en Isak – Jehovah jireh


12 Junie 2016 Johannes 13:34 Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal […]

BOLD 4: Bold Gemors


5 Junie 2016 Genesis 1:1-2: “In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees […]

Name van God – Elohim5 Junie 2016 Handelinge 5:29: Peter and the other apostles replied: “We must obey God rather than human beings”! Download MP3 Raamwerk Kleingroep Notas

BOLD 3: Bold Gehoorsaamheid


29 Mei 2016 Lukas 18:18’n Man van aansien het aan Jesus die vraag gestel: “Goeie Leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?” Download MP3

Die Ryk Jongman


29 Mei 2016 Handelinge 4:31:  “En nadat hulle ’n smeekbede gedoen het, is die plek waarin hulle bymekaar was, geskud; en hulle is almal sonder uitsondering met die heilige gees […]

BOLD 2: Bold Gebed22 Mei 2016 Romeine 5: 19:  Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een Mens vrygespreek word. […]

Belangrikste Teks in die Bybel


22 Mei 2016 Hand 4:19 Maar Petrus en Johannes het geantwoord en vir hulle gesê: “Of dit regverdig is in God se oë om na julle eerder as na God […]

BOLD 1: Bold Geloof


15 Mei 2016 Johannes 3:3 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God […]

Jesus#nofilter 5
8 Mei 2016 Johannes 16:7 Tog sê ek vir julle dit is tot julle voordeel dat Ek gaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Voorspraak, die Heilige Gees […]

Jesus #nofilter Week 4


8 Mei 2016 Handelinge 1:1-5 Voordat Hy in die hemel opgeneem is, het Hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat Hy as apostels uitgekies het. Waarom […]

Pinkster Moedersdag5 Mei 2016 Luk 24:50-53 Daarna het Hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het Hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl Hy hulle seën, het […]

Hemelvaart


Ds. Jacob se boodskap oor dissipelskap op 1 Mei 2016 en die getuienisaand van 24 April 2016   1 Mei 2016 Download MP3   24 April 2016 Download MP3  

Moet nie bly lê nie, staan op!


24 April 2016 Hierdie is die derde preek van die reeks. Kyk uit vir die volgende preek. Johannes 1:39: “Hy sê toe vir hulle: “Kom saam, dan sal julle sien.” […]

Dissipelskap Week 317 April 2016 Hierdie is die derde preek van die reeks. Kyk uit vir die volgende preek. Johannes 6:53: Maar Jesus sê vir hulle: “Dit verseker Ek julle: As julle […]

Jesus#nofilter Week 3


17 April 2016 Hierdie is die tweede preek van die reeks. Kyk uit vir die volgende preek. “Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?” Jesus antwoord […]

Dissipelskap Week 2


10 April 2016 Hierdie is die eerste preek van die reeks. Kyk uit vir die volgende preek. Hebreërs 6:19:  “Hierdie hoop besit ons as ‘n veilige en onbeweeglike lewensanker, wat […]

Dissipelskap Week 110 April 2016 Hierdie is die tweede preek van die reeks. Kyk uit vir die volgende preek. Johannes 3:17: “God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om […]

Jesus#nofilter Week 2


3 April 2016 Hierdie is die inleidings preek van die reeks. Kyk uit vir die volgende preek. Download MP3

Jesus#nofilter Week 1


3 April 2016 Handelinge 13:22: Nadat God hom van sy amp onthef het, het Hy Dawid as koning oor hulle aangestel. Van hom het God gesê: ‘Ek het in Dawid […]

Dawid se verhouding met God27 Maart 2016 Ds. Jacob Maree se boodskap op Opstanding Sondag. Download MP3

Paassondag


25 Maart 2016 Johannes 16: Die kruis kom transformeer en dit kan jou lewe ook transformeer! Download MP3

Goeie Vrydag


20 Maart 2016 Johannes 12 vanaf vers 12 – Paasnaweek in Jerusalem Download MP3

Palmsondag13 Maart 2016 Hierdie is die sesde studie in die reeks. Gebruik die notas as riglyn om jou as groepleier te help om die gesprek binne julle groep te fasiliteer. […]

Kleingroep Week 6


13 Maart 2016 “Jesus sê vir hulle: “Is die rede waarom julle dwaal, nie juis dat julle nie die Skrif ken nie en ook nie die krag van God nie?” […]

Volg die Meester Week 6: 5×5 Beginsel
6 Maart 2016 Hierdie is die vyfde studie in die reeks. Gebruik die notas as riglyn om jou as groepleier te help om die gesprek binne julle groep te fasiliteer. […]

Kleingroep Week 5


28 Februarie 2016 Hierdie is die vierde studie in die reeks. Gebruik die notas as riglyn om jou as groepleier te help om die gesprek binne julle groep te fasiliteer. […]

Kleingroep Week 4
21 Februarie 2016 Galasiërs 2:20:  “Nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek […]

Volg die Meester Week 3: Twee Nature


21 Februarie 2016 Hierdie is die derde studie in die reeks. Gebruik die notas as riglyn om jou as groepleier te help om die gesprek binne julle groep te fasiliteer. […]

Kleingroep Week 3