Vind Jesus in jou Vrees


28 April 2019

Mense word bang vir verskillende goed. Mens kan bang word vir iets wat jy sien bv. ‘n groot spinnekop of donderweer.
‘n Mens kan ook bang word vir iets wat jy dink. Hierdie dinge kan nie gesien word nie, maar word beslis gevoel en is
partykeer moeiliker om oor te praat. Jesus sal altyd by jou wees selfs wanneer jy bang is en nie weet hoe om oor dit
te praat nie. Wanneer jy bang is, moet jy op Hom fokus en nie op dit wat besig is om voor jou te gebeur nie.
Vrees maak dat ons ons fokus op Hom verloor.

Kinderkerk Les

Kleuterkerk Les