Meer as Net Syfers 3: Uit die Rooi


28 Oktober 2018

Daar is baie dinge wat gesê word en opinies as dit kom by skuld, maar God het ook ʼn duidelike siening oor skuld. Indien ons leef as mense in die koninkryk is dit nodig dat ons vanuit God se perspektief na ons eie situasie kyk en besluite neem om Hom te eer.

Download MP3


Raamwerk