Daily Archives: April 14, 2017


14 April 2017 Kol 2:14 Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem. […]

Goeie Vrydag