Meesterlewe 1


Meesterlewe – 7 Weke

Meesterlewe 1 is ‘n vereiste kursus vir lidmaatskap by ons gemeente en gaan elke kwartaal aangebied word deur Ds.Jaques Kilian. Dit is ‘n baie praktiese dissipelskap kursus wat daarop gemik is om jou te help om geestelik te groei aan die hand van praktiese werksopdragte en aanspreeklikheid teenoor mekaar. Dit is ‘n verpligte kursus vir alle nuwe lidmate. Die kursus mik daarop om jou as kind van God te help om ‘n getroue dissipel te word van die Here Jesus deur te fokus op die Here Jesus, gereelde Stiltetyd, gebed, fellowship met gelowiges en uitreiking na mense in die wêreld . Navrae: Ds.Jaques Kilian 082 4400 795

Woensdagaande vanaf 1 Februarie om 18h30 – 20h30 in die Timoteussaal. R70 kursusfooi. Versorging vir klein kindertjies is beskikbaar in die Oostelike Moederskamer. Indien jy graag wil inskakel, gee asb jou naam op by die kerkkantoor: Magda 051-4511017.

Navrae: Ds.Jaques Kilian 082 4400 795