Breaking Free


Breaking Free – 12 weke

Emmeren Calldo gaan hierdie uitstekende groeikursus van Beth Moore aan die hand van DVD’s fasiliteer. In hierdie kursus koppel Beth Moore elke koning wat gedurende die bediening van die profeet Jesaja gelewe het aan ‘n spesifieke struikelblok in ons verhouding met die Here. Aangesien die Here bestem het dat elkeen van ons Hom sal ken en in Hom sal glo, dat ons Hom sal verheerlik, Sy vrede sal ervaar en Sy teenwoordigheid sal geniet, het ons nodig om elkeen van hierdie geestelike vestings te identifiseer in ons eie lewe sodat ons geestelik vry kan wees.

Hierdie kursus word vanaf die tweede kwartaal aangebied.

Vir enige navrae skakel gerus die kerkkantoor by 051 4511 017