Daily Archives: January 3, 2017


1 Januarie 2017 Ef 2:8 – 10 For it is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God— not […]

Nuwejaarsdag


25 Desember 2016 Lukas 1:30 -33 Die engel sê toe vir haar: “Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en ‘n seun […]

Kersdag