3. Ek is Die Brood van Lewe


6 November 2016
As ons besef wie is EK IS, dan kan ons beter besef wie is ons en wat is ons identiteit. Jesus is die Brood wat lewe gee en Hy het gekom om ons te red en te onderhou, maar Hy is ook gebreek sodat ons vir ander van die brood kan gee
Johannes 6:25 -51(35) ” Ek is die brood wat lewe gee”

Raamwerk