Daily Archives: August 19, 2016


21 Augustus 2016 Johannes 10:10 ‘n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Download MP3 Raamwerk

Ankers 2: Wen ‘n Goue medalje!


21 Augustus 2016 Oorweldig jou omstandighed jou soms? Daniël 3: 16-18:  “Sadrag, Mesag en Abednego het koning Nebukadnesar geantwoord: “Ons ag dit nie nodig om u hierop te antwoord nie.  […]

Oorweldig 2 – Identiteit en Voorneme