Daily Archives: August 10, 2016


7 Augustus 2016 Lukas 19:1-10: Hy hardloop toe vooruit en klim in ‘n wildevyeboom om Jesus te kan sien, want Hy sou daar verbygaan. Download MP3 Raamwerk

In die Voetstappe van Jesus 7