Woman of Peace


Woman of Peace

Hierdie kursus word nie tans aangebied nie.

Hierdie verrykende kursus word aangebied vir alle vroue wat begeer dat hulle vrede nie meer sal afhang van hulle omstandighede nie, maar eerder van hulle intieme verhouding met die Here Jesus. Die Here wil graag elkeen wat hierdie kursus bywoon kom verkwik met riviere van lewe en van Sy vrede.

Vir enige navrae skakel gerus die kerkkantoor by 051-4511017