Die verlore seun se Verlore Broer


Die Verlore Seun se Verlore Broer

Hierdie kursus word nie tans aangebied nie.

In hierdie kursus leer jou hoe om van ‘n wettiese godsdiens oor te beweeg na ‘n lewende verhouding met die Here. Die kursus gaan oor die verhaal van die verlore seun (Luk.15) wat eintlik die verhaal van die twee verlore seuns genome behoort te word. Alhoewel dit wil voorkom asof slegs die jonger seun verlore was, gaan saam gekyk word na wat die Bybel vir ons wil leer oor die geestelike lewe van die ouer broer. Aan die hand van hierdie gelykenis wil die Here Jesus ons lei na die hart en kern van die Christelike geloof.

Vir enige navrae skakel gerus die kerkkantoor by 051-4511017