Dissipelskap Week 2


17 April 2016

Hierdie is die tweede preek van die reeks. Kyk uit vir die volgende preek.

“Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?” Jesus antwoord hom:
“ ‘Jy moet die Here Jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en
met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede,
wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’
In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”

–  Matteus 22:36-40

Download MP3
Raamwerk