Daily Archives: March 11, 2016


13 Maart 2016 Hierdie is die sesde studie in die reeks. Gebruik die notas as riglyn om jou as groepleier te help om die gesprek binne julle groep te fasiliteer. […]

Kleingroep Week 6