Daily Archives: March 4, 2016


6 Maart 2016 Hierdie is die vyfde studie in die reeks. Gebruik die notas as riglyn om jou as groepleier te help om die gesprek binne julle groep te fasiliteer. […]

Kleingroep Week 5