Daily Archives: February 26, 2016


28 Februarie 2016 Hierdie is die vierde studie in die reeks. Gebruik die notas as riglyn om jou as groepleier te help om die gesprek binne julle groep te fasiliteer. […]

Kleingroep Week 4