Volg die Meester Week 3: Twee Nature


21 Februarie 2016

Galasiërs 2:20:  “Nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe
wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat Sy liefde vir my
bewys het deur sy lewe vir my af te lê.”