Daily Archives: February 18, 2016


21 Februarie 2016 Hierdie is die derde studie in die reeks. Gebruik die notas as riglyn om jou as groepleier te help om die gesprek binne julle groep te fasiliteer. […]

Kleingroep Week 3