Daily Archives: February 16, 2016


14 Februarie 2016 Hierdie is die tweede studie in die reeks. Gebruik die notas as riglyn om jou as groepleier te help om die gesprek binne julle groep te fasiliteer. […]

Kleingroep Week 2