Volg die Meester Week 1: Christus in Jou


7 Februarie 2016

Kolossense 2:6-7: “Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, 7in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.”