Word sterker 1: In Sy Teenwoordigheid


18 Oktober 2015

In God se teenwoordigheid is waar ons lewe verander en waar ons meer en meer soos Jesus word. Dit is nodig dat ons oor en oor in God se teenwoordigheid ingaan as deel van ons gebedslewe.

Psalm 63:2-4 Ek soek U, o God, my God, ek dors na U; ek smag na U soos in ‘n dor en droĆ« land, ‘n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees om daar U mag en grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe; daarom sal ek U prys.

Download MP3

Download Raamwerk