Daily Archives: June 28, 2015


28 Junie 2015 Matteus 7:24 Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op rots gebou het.

Abnormale Gehoorsaamheid