Personeel


008 - Jacob en Lien 1 Web


Ds Jacob Maree

Senior Leraar

 

 


054 - Petrie 2 Web

Ds Petrie Spies

Leraar

Verantwoordelik vir kinders, tieners,  jong volwassenes  en kleingroepe.

 


030 - Jaques 2 Web

 

Ds Jaques Kilian

Leraar

Verantwoordelik vir besoekers, eredienste, nuwe lidmate, doop en baba toewydings, begrafnisse, opleidingsentrum  en hospitaalwerk.


036 - Jimmy 2 Web

 

Jimmy Botes

Gemeentebestuurder

Verantwoordelik vir bestuur van personeel, finansies, fasiliteite, maatskaplik en hulpverlening

 


008 - Jacob en Lien 1 Web

 

 

Lien Maree

Ds Jacob se vrou en persoonlike assistent.

 


086 - Liesl 2 Web

 

 

Liesl Myburg

Pastorale Berader van die kerk


 

091 - Nala 3 Web

 

Nala Victor

Verantwoordelik vir lidmaatbetrokkenheid en assistent vir senior leraar en gemeentebe-stuurder.  Ook verant-woordelik vir koördi-nering van spesiale geleenthede.


 

062 - Debbie 1 Web

 

 

Debbie Brink

Koördineer die voorsang en musiekafdeling


 

045 - Talana 1 Web

 

 

 

Talana von Solms

Bestuur van al die fasiliteite by die kerk.


 

020 - Magda 2 Web - Copy

 

 

Magda Diederichs

Help by ontvangs en persoonlike assistent vir Jaques.

Reël  ook eredienswerkers.


071 - Willie 1 Web

 

Willie de Beer

Verantwoordelik vir

die tienerbediening van die kerk asook die bedieningspan op Sondae aande.


Annette van Baalen

 

Annette van
Baalen

Bestuur van Kinderkerk en persoonlike assistent vir Petrie


 

041 - Kennie 2 Web

 

 

Kennie van Tonder

Gasheer vir na-uurse

kursusse, seminare. Ook veiligheids-beampte.

Verantwoordelik vir

verkeersreëlings  op Sondae.


 

043 - Logistieke Span Web

 

 

Abigail Mkunyane, Andries Tooi
en Nouma Madonsela

Algemeen