Jeug (Gr. 8-12)


T.i.C (Tieners in Christus) is ons hoërskool tienerbediening by die kerk en word in twee afdelings verdeel. Willie de Beer werk voltydse geestelike werker by die kerk, en is verantwoordelik vir die tienerbediening van die kerk.

 

Bybelskool:

Tydens die oggenddienste het ons ‘n Bybelskool wat vir tieners aangebied word in die Timoteussaal. Hulle werk op ‘n sistematiese manier deur verskeie teologiese beginsels wat hulle help bou aan hulle geloof en wandel saam met Jesus. Hier is ons fokus om sterk Bybelse beginsels deur te werk en ‘n sterk fondasie in tieners se verhouding met Jesus te bou.

 

 

T.i.C Byeenkomste:

Elke Vrydagaand tussen 17:30-20:00 is daar in die Timoteussaal ‘n byeenkoms vir hoërskool tieners waar hulle pret het, verhouding kan bou met ander tieners en leiers en waar die evangelie op ‘n praktiese en relevante manier vir hulle geleer word. Hier wil ons ‘n omgewing skep wat vir tieners lekker is sodat hulle kan groei.

Kontak Willie by willie@kerk.co.za vir meer inligting.