GROEPE Video’s


1. Skrif Memorisering

Hoekom is dit nodig om versies of gedeeltes uit die Bybel te memoriseer? Watter waarde hou dit vir ons as Christen in?

Download MP3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GROEPE Raamwerk

Hoe werk die GROEPE raamwerk? Hoekom is dit saamgestel soos wat dit is?

Download MP3