Volg die Meester Preke


13 Maart 2016 “Jesus sê vir hulle: “Is die rede waarom julle dwaal, nie juis dat julle nie die Skrif ken nie en ook nie die krag van God nie?” […]

Volg die Meester Week 6: 5×5 Beginsel

21 Februarie 2016 Galasiërs 2:20:  “Nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek […]

Volg die Meester Week 3: Twee Nature


14 Februarie 2016 1 Petrus 2:9 Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die […]

Volg die Meester Week 2: Een Liggaam


7 Februarie 2016 Kolossense 2:6-7: “Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, 7in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in […]

Volg die Meester Week 1: Christus in Jou