Pinkster8 Mei 2016 Hand 1:1-5 Voordat Hy in die hemel opgeneem is, het Hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat Hy as apostels uitgekies het. Waarom […]

Pinkster Moedersdag


5 Mei 2016 Luk 24:50-53 Daarna het Hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het Hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl Hy hulle seën, het […]

HemelvaartBloemfontein Baptiste Kerk hou hierdie jaar ‘n uitgebreide Pinkster. Ons gaan verskeie dienste en aksies hê gedurende hierdie tyd met ‘n sterk klem op die tema van die Heilige Gees. […]

Pinkster