Opleidingsentrum


Voel dit partykeer vir jou of jy sukkel om God se stem te hoor?  Nala Victor bied elke kwartaal hierdie kursus aan om jou te help om meer ingestel te […]

Hoor Sy Stem