Efesiërs


Lees hoofstuk 1. Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat Hy in al sy wysheid en […]

Efesiërs 1


Lees hoofstuk 2 Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Efesiërs 2:19 […]

Efesiërs 2


Lees hoofstuk 3 Twee behoeftes wat alle mense deel, maak nie saak wat die ouderdom, geslag of kultuur is nie, is om liefde te ontvang en aanvaar te word. Omtrent […]

Efesiërs 3Lees hoofstuk 4 Ek druk julle dit op die hart, ek wat ‘n gevangene is omdat ek die Here dien: Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat […]

Efesiërs 4


Lees hoofstuk 5. Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as ‘n offergawe gegee het, ja, ‘n offer wat vir God aanneemlik was. […]

Efesiërs 5


Lees hoofstuk 6 Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle […]

Efesiërs 6