Leesplanne


Lees hoofstuk 6 Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle […]

Efesiërs 6


Lees hoofstuk 5. Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as ‘n offergawe gegee het, ja, ‘n offer wat vir God aanneemlik was. […]

Efesiërs 5


Lees hoofstuk 4 Ek druk julle dit op die hart, ek wat ‘n gevangene is omdat ek die Here dien: Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat […]

Efesiërs 4Lees hoofstuk 3 Twee behoeftes wat alle mense deel, maak nie saak wat die ouderdom, geslag of kultuur is nie, is om liefde te ontvang en aanvaar te word. Omtrent […]

Efesiërs 3


Lees hoofstuk 2 Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Efesiërs 2:19 […]

Efesiërs 2


Lees hoofstuk 1. Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat Hy in al sy wysheid en […]

Efesiërs 1