Dissipelskap Preke


24 April 2016 Hierdie is die derde preek van die reeks. Kyk uit vir die volgende preek. Johannes 1:39: “Hy sê toe vir hulle: “Kom saam, dan sal julle sien.” […]

Dissipelskap Week 3


17 April 2016 Hierdie is die tweede preek van die reeks. Kyk uit vir die volgende preek. “Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?” Jesus antwoord […]

Dissipelskap Week 2


10 April 2016 Hierdie is die eerste preek van die reeks. Kyk uit vir die volgende preek. Hebreërs 6:19:  “Hierdie hoop besit ons as ‘n veilige en onbeweeglike lewensanker, wat […]

Dissipelskap Week 1