BOLD Preke


12 Junie 2016 Johannes 13:34 Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal […]

BOLD 4: Bold Gemors


5 Junie 2016 Handelinge 5:29: Peter and the other apostles replied: “We must obey God rather than human beings”! Download MP3 Raamwerk Kleingroep Notas

BOLD 3: Bold Gehoorsaamheid


29 Mei 2016 Handelinge 4:31:  “En nadat hulle ’n smeekbede gedoen het, is die plek waarin hulle bymekaar was, geskud; en hulle is almal sonder uitsondering met die heilige gees […]

BOLD 2: Bold Gebed22 Mei 2016 Hand 4:19 Maar Petrus en Johannes het geantwoord en vir hulle gesê: “Of dit regverdig is in God se oë om na julle eerder as na God […]

BOLD 1: Bold Geloof