Dertien Maal Beter 4


27 Oktober 2019

Hebreërs 4:1-2 – Terwyl die belofte om in Sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Ons het die blye boodskap ontvang net soos hulle, maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie.

Download MP3

Raamwerk