Halftyd met Legendes 1: Simson


1 September 2019

Simson was ʼn man wat sy lewe laat lei het deur dit wat hy sien en wat hy op ʼn oomblik wil hê. Hy was ʼn man met soveel potensiaal, maar was onbewus van sy roeping en die krag van verhoudings. Ons lewe kan soveel anders lyk as ons bewus is van God se roeping en doel met ons lewens, as ons die krag van verhoudings besef en as ons die teenwoordigheid van God in ons lewens beskerm.

Download MP3

Raamwerk