Die Goedheid van God 2: Openbaring


14 April 2019

Openbaring 1:12-13: Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek sewe goue staanlampe gesien 13en tussen die lampe Iemand soos die Seun van die mens. Hy het ‘n lang kleed aangehad en ‘n goue band om sy bors gedra.

Download MP3

Raamwerk