Meer as net Syfers 5: Meer as Genoeg


11 November 2018

Wat doen jy met jou ekstra geld? Ons dink nie dat ons ekstra geld het nie, maar hoe ons dit bestuur is ʼn goeie aanduiding van sekere oortuigings wat ons het oor die lewe en aan wie ons behoort. Wanneer ons gee breek ons die houvas wat gierigheid oor ons lewe kan hê en word ons ʼn kanaal van God se werk in ons wêreld.

Download MP3


Raamwerk