Meer as net Syfers 4: Bewus en Ontevrede


4 November 2018

Die dryfkrag agter ons spandering is nie altyd ons nood nie, maar ons ontevredenheid met wat ons het. Ons word ontevrede wanneer ons bewus word van wat ons nie het nie. God wil egter hê dat ons ʼn fokus verskuiwing maak na iets wat baie langer gaan hou as net besittings in hierdie lewe. Wanneer ons hierdie fokus verskuiwing maak sal dit ook ʼn direkte invloed op ons spandering hê.

Download MP3


Raamwerk