Meer as Net Syfers 2: Die een Ding


21 Oktober 2018

Wat is die doelwit hoekom ons as Christene moet kyk na ons finansies? Wat is die EEN DING wat ons keuses en leefstyl moet bepaal? Wat is die EEN DING was as ʼn filter moet dien vir al ons finansiële besluite? Wanneer ons hierdie EEN DING toepas in ons lewens, is dit bevrydend en bring dit vrede en balans in ons finansiële lewe.

Ons vra om verskoning vir die kort onderbreking tydens hierdie opname.

Download MP3


Raamwerk