Meer as Net Syfers 1: Uit Balans


14 Oktober 2018

Die wêreld waarin ons leef hou sekere syfers in persoonlike finansies dop en het sekere raad oor hoe jy dit moet aanpak. God hou egter ook hierdie syfers in ons finansies dop, maar vir Hom is dit baie meer as net syfers. Vir Hom gaan dit oor jou hart en jou verhouding met Hom. Ons moet sekere beginsels toepas om in balans te leef en om te verseker dat hoe ons leef in God se koninkryk ook gereflekteer word in ons finansies.

Download MP3


Raamwerk