Efesiërs 4


Lees hoofstuk 4

Ek druk julle dit op die hart, ek wat ‘n gevangene is omdat ek die Here dien: Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. EFESIËRS 4:1

Het jy al ooit gewonder oor die beginsel, dat die Here jou roep vir ʼn spesifieke doel op aarde? Het jy al gedink oor wat is hierdie doel wat die Here vir jou bedoel het vir jou lewe? Waar sal jy eindig as jy nie antwoorde kry vir hierdie vrae nie.

Paulus skryf uit die tronk, dat vir elkeen van ons is daar ʼn genadegawe gegee volgens die mate waarin God dit bestem het (Efesiërs 4:7).
Die tweede gedeelte van die hoofstuk kom daag Paulus so te sê te mense in die kerk van Efese uit om in die nuwe lewe as Christen te begin leef en dit behels dat ons moet los maak van die sondige lewe in ons. Dalk is dit omdat dit vir ons moeilik is om by die doel van die Here vir ons lewens uit te kom as ons bly lewe volgens aardse doelwitte en gewoontes?


 Weet jy wat is jou doel, of dalk meer eenvoudig, weet jy waar die Here jou wil gebruik? Dalk moet jy vanoggend in gebed saam die Here oor hierdie punt tyd spandeer?

 Wat is talente en gawes wat die Here vir jou gegee het wat jy vir Sy koningryk kan gebruik?

 Op watse manier en waar kan jy daardie talente en gawes gebruik om ander mense te help sodat hulle vir Jesus kan leer ken?

Download in PDF formaat