Efesiërs 3


Lees hoofstuk 3

Twee behoeftes wat alle mense deel, maak nie saak wat die ouderdom, geslag of kultuur is nie, is om liefde te ontvang en aanvaar te word. Omtrent al ons optredes en sukses word geheg aan hierdie behoeftes. Wanneer ons dan na die Here toe kom wil ons dit ook hê, maar tog ervaar ons as gevolg van ons eie goed dat ons dit nie van die Here kan ontvang nie.

Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. EFESIËRS 3:18-19

Jy kan met vrymoedigheid weet dat die Here jou vir die res van jou lewe sal lief hê soos niemand op aarde kan nie. Jy kan ook weet dat Hy jou aanvaar en jou nie veroordeel wanneer jy Sy kind is nie. Hy wil hê dat jy na Hom toe moet kom, en by Hom moet bly.


 Wat is dit wat jy vandag vir die Here moet sê sodat daar nie meer skeiding tussen jou en God is nie?

 Wat is 2 verse wat waarheid is oor God se liefde en aanvaarding vir jou, moet jy leer sodat wanneer jy twyfel, jy herinner kan word aan wie God is?

 Vir wie moet jy van hierdie liefde en aanvaarding van God die Vader vertel?

Download in PDF formaat