Efesiërs 2


Lees hoofstuk 2

Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Efesiërs 2:19

Soms lees ons oor ʼn vers soos hier bo en mis die belangrike verskille. Paulus skryf hier en trek kontras tussen bywoners wat ver is van God en medeburgers wat deel is van die huisgesin van God.

Bywoner is ʼn persoon wat nie vir lank op een plek is nie. Besoek baie plekke maar bly nie vir lank daar nie. Dit kan ook ʼn persoon wees wat vir ʼn kort rukkie op ʼn plek stop en weer aangaan. So ʼn persoon het nie aandeel of eienaarskap by die plekke of mense by wie hy stop of besoek nie. Medeburger is ʼn persoon wat burgerskap het in ʼn sekere plek.
Paulus kom bevestig dat wanneer ons in Christus is, tot bekering gekom het, ons lewe aan die Here oorgegee het, is ons nie meer ver en vreemdelinge vir God nie, maar eerder medeburgers in Sy koninkryk en lede van Sy huisgesin, dus familie.

So as ons dan nou familie van Jesus is oor wat Jesus gedoen het kan ons seker ook begin leef as broers en susters van Jesus! Die Here wil hê dat jy Hom beter leer ken! As jy ver is, wil Hy jou nader bring vandag, as jy reeds naby is, wil Hy jou nog nader bring.


 In watse manier kan jy van vandag af begin leef as broer of suster van Jesus?

 Waar kan jy betrokke raak en begin dien?

 Wat is dit wat jy vandag kan doen om nader aan die Here te kom?

Download in PDF formaat